SIKÇA SORULAN SORULAR

  • Kasko ve trafik sigortası arasında en çok öne çıkan fark, birinin devlet tarafından zorunlu tutulan diğerininse tamamen isteğe bağlı bir sigorta türü olmasıdır. Zorunlu trafik sigortanız olmadan aracınızla trafiğe çıkmanız mümkün değilken, kasko sigortası için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
  • Zorunlu trafik sigortası muhtemel bir kaza durumunda karşı tarafta meydana gelebilecek hasarları teminat altına alırken; kasko aracınızda meydana gelen hasarları da karşılamaktadır.
  • Zorunlu trafik sigortasının kapsamı devlet tarafından belirlenir ve tüm sigorta şirketlerinde sabittir. Muhtemel bir kaza durumunda karşı tarafın bedensel ve maddi zararları devlet tarafından belirlenen limitler çerçevesinde karşılanır. Eğer karşı tarafın hasarı trafik sigortasının teminat sınırlarını aşıyorsa kazaya sebebiyet veren kişi kalan tutarı kendi karşılamak durumunda kalır. Ancak kasko sigortasında durum tamamen farklıdır. Kapsamı ve teminat tutarları sigortalı tarafından belirlenebilen kasko sigortası, poliçeye eklenen çeşitli teminatlarla araç ve araç sahibini geniş bir güvence altına alabilir.
  • Trafik sigortasının sahip olduğu teminat limitleri her yıl belirli oranlarda açıklanıyor olsa da; trafik sigortası poliçe fiyatları sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilmektedir. Fakat bu durumun kasko için de geçerli olduğu söylenemez. Kasko fiyatları, sigorta poliçesinin kapsamında yer alan teminatlara göre değişkenlik gösterdiğinden dolayı, kasko tercihinde en ucuz olanı değil en avantajlı olanı bulabilmek önemlidir.
Trafik Sigortası aracın üçüncü şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları teminat altına alır. Kişinin kendi aracında meydana gelen hasarının karşılanmasını da istiyorsa aracı için kasko sigortası yaptırması gerekir.
Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için yenileme sigorta primi, % 5 arttırılarak hesaplanır. Bu ilave artış oranı % 50 ile sınırlıdır.
Trafik Sigortasında primi etkileyen nedenlerin başlıcaları; Aracın kayıtlı olduğu il, Araç sahibinin ikametgâh adresi, aracın kullanım tarzı, aracın, markası, modeli ve tipi, Sigortalının poliçe döneminde ve /veya geçmiş poliçe dönemlerinde kusurlu olarak karıştığı kazalar, poliçe yenileme süresini 30 günden fazla geçirmiş olması ve Sigorta Şirketinin uyguladığı ana tarife primi.
Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plakalı olması ve yabancı plakalı olması halinde tanzim edilir.